OlielækagetætningOil Stop Leak (OSL)

Olielækagetætning / Motorolie tætner der stopper motorlækager og formindsker olieforbruget

Oil Stop Leak (OSL) er udviklet ved hjælp af den mest avancerede teknologi inden for området: lækager forårsaget af motorolie samt utætte pakninger, især pakninger fremstillet af neopren. De fleste moderne motorer benytter dette materiale til krumtappens forreste og bagerste pakdåse. Sådanne pakninger er besværlige at udskifte og i mange tilfælde kræver det, at motoren tages ud. I alle tilfælde vil det være en bekostelig affære at montere nye pakdåser. OSL forbedrer tætningsevnen.

Beskrivelse

OSL er unik, da det tjener to klare formål. Efter vor opfattelse kan intet andet produkt på markedet både forhindre oliespild fra trætte pakninger og ved ventilstyrenes oliedeflektorer, og samtidig reducere et stort olieforbrug ved stempelringene, lige så effektivt som OSL.

Det vil være rimeligt at antage, at en motor, der er blevet så slidt, at dens pakninger er ved at være udtjente, hårde og utætte, også sandsynligvis har begyndende problemer med stempelringenes tætning, hvilket vil medføre større olieforbrug. OSL er unik med hensyn til dets evne til at genoprette stempelringenes tætningsevne, hvilket igen medfører mindre olieforbrug.

Egenskaber
 • Mindre oliespild.
 • Bedre motorydelse.
 • Mindre “olierøg” i udstødningen.
 • Optimeret kompression.
 • Reduceret olieforbrug.
 • Forlænger motorens levetid.
Anvendelse

OSL kan bruges som hjælp til at bedømme motorens generelle “sundhedstilstand”. Skulle en motor ikke reagere positivt på en behandling med OSL, kan det formodes, at den pågældende motor trænger til en større reparation, f.eks. udskiftning af pakninger eller en reel hovedreparation.

 

LINDEMANN OSL er velegnet til brug i benzin, diesel og gasdrevne motorer.

Brugsanvisning
 • Start motoren. Lad den køre til normal arbejdstemperatur er nået.
 • Sluk motoren.
 • Fjern oliepåfyldningsdækslet.
 • Ryst flasken.
 • Hæld flaskens indhold i motoren.
 • Sæt oliepåfyldningsdækslet på plads igen.
 • Start motoren.
 • Lad motoren køre i tomgang i 10 minutter, så OSL fordeles eller kør en kort tur.
Anbefaling

Påfyld LINDEMANN Engine Performance Treatment ved efterfølgende olieskift.