Smokeless Transport

Dieseladditiv – modvirker røgudvikling

 

Smokeless er et ekstremt effektivt additiv, specielt udviklet for at imødegå de stadig voksende krav til dieselmotorers udledning af skadelige stoffer i udstødningen.

 

 

Tilsætningen af SmokeLess i brændstoffet mindsker som navnet siger, udviklingen af sort røg fra motorens forbrænding, dels ved en fuldstændig rensning af indsprøjtningssystemets pumpe og dyser, og dels ved at påvirke brændstoffets evne til at forstøves og brænde i motorens forbrændingskammer.

 

 

SmokeLess blander sig omgående med brændstoffet i tanken, hvorefter den rensende proces straks begynder. Den fulde virkning af rensningen opnås allerede efter ca. en times drift. SmokeLess sænker normalt indholdet af sod i udstødningen med minimum 50 %.

 

 

Endvidere modvirker SmokeLess, at vand emulgeres i tankens brændstof, herved sikres pumpe og dyser mod korrosion.

Egenskaber
  •  Stærkt koncentreret produkt, som renser hele brændstofsystemet og holder det rent
  • Forbedrer brændstoffets evne til at ilte i motorens forbrændingskammer og optimerer herved forbrændingen
  • Modvirker at vand emulgeres i brændstoffet. Herved reduceres sliddet i pumpe og dyser, hvorved korrosion og rust undgås
  • Er uskadelig for plast og gummi i slanger og tætninger