HYD-SL –  Behandling af utætte hydrauliske systemer

Egnet til alle hydrauliske systemer

 

HYD-SL er specielt udviklet til at tætne hydrauliksystemer, samtidigt med at det forbedrer hydraulikoliens egenskaber ved at nedsætte sliddet.

 

HYD-SL er resultatet af langvarige videnskabelige undersøgelser, der drejer sig om smørring og beskyttelse af hydrauliske systemer. Vore undersøgelser afslørede, at det er definitivt nødvendigt af hensyn til “sikkerheden” at nedsætte slid og lækager i sådanne systemer. Almindelig hydraulikolie er på mange måder en ordinær baseolie, der ikke er værd at tale om.

 

HYD-SL er en blanding af ”seal swell” additiv, mikrofine partikler af teflon (polytetrafluorethylen), antislid, antiskum, anti-oxidering og antikorrosions additiver samt en høj kvalitets bæreolie, som svarer til de strenge Abex Dennison HFO/HF2 præstationsspecifikationer og til Sperry Vickers “Hydralic Vane Pump) slidtest. Seal swell additivet giver pakninger af syntetisk gummi deres smidighed tilbage og dermed tætningsevnen.

 

Fordele
  • Tætner utætheder
  • Reducerer støj
  • Reducerer varme
  • Reducerer slitage på pumperne
  • Reducerer slitage på kontrolventiler
  • Blødere kontrol/styring
  • Tætner/reducerer utætheder
  • Reducerer slitage på pakdåser og stempelstang
  • Reducerer reparationer/spildtid

 

Brugsanvisning

HYD-SL kan anvendes med filtre fra 5 my og opefter. Ryst dunken før brug.
HYD-SL behandlingen kan foretages når som helst: Efter olieskift eller hvis systemet efterfyldes efter lækage. Efter påfyldning gennemarbejdes systemet for at sikre fuldstændig cirkulation af HYD-SL.
Advarsel!
HYD-SL må ikke anvendes på hydrauliske bremsesystemer med bremsevæske af vegetabilsk oprindelse.

Dosering

1 liter HYD-SL rækker til 100 liter hydraulikolie.