HYD- behandling af hydrauliske systemer

Egnet til alle hydrauliske systemer

 

HYD er resultatet af langvarige videnskabelige undersøgelser, der drejer sig om smørring og beskyttelse af hydrauliske systemer. Vore undersøgelser afslørede, at det er definitivt nødvendigt af hensyn til “sikkerheden” at nedsætte slid og lækager i sådanne systemer. Almindelig hydraulikolie er på mange måder en ordinær baseolie, der ikke er værd at tale om.

 

HYD er en blanding af mikrofine partikler af teflon (polytetrafluorethylen) samt antislid, antiskum, anti-oxidering og antikorrosions additiver. Alle disse komponenter er forenet og blandet med en høj kvalitet bæreolie, som svarer til de strenge Abex Dennison HFO/HF2 præstationsspecifikationer og til Sperry Vickers “Hydralic Vane Pump) slidtest.

Fordele
  • Reducerer støj
  • Reducerer varme
  • Reducerer slitage på pumperne
  • Reducerer slitage på kontrolventiler
  • Blødere kontrol/styring
  • Tætner/reducerer utætheder
  • Reducerer slitage på pakdåser og stempelstang
  • Reducerer reparationer/spildtid

Brugsanvisning

HYD kan anvendes med filtre fra 5 my og opefter. Ryst dunken før brug.

 

HYD behandlingen kan foretages når som helst: Efter olieskift eller hvis systemet efterfyldes efter lækage. Efter påfyldning gennemarbejdes systemet for at sikre fuldstændig cirkulation af HYD.

 

Advarsel!
HYD må ikke anvendes på hydrauliske bremsesystemer med bremsevæske af vegetabilsk oprindelse.

Dosering

1 liter HYD rækker til 100 liter hydraulikolie.