Fuel System CleanerFuel System Cleaner

FSC er specieludviklet til at rense og vedligeholde brændstof- og indsprøjtningssystemet, manifold, indsugningsventiler samt forbrændingskamre. FSC sikrer fuld motoreffekt og optimal brændstoføkonomi.

Egenskaber
 • Renser og vedligeholder indsprøjtningssystemet
 • Virker stærkt rensende og forebygger ny tilsodning
 • Sænker motorens arbejdstemperatur
 • Giver blødere motorgang
 • Reducerer risikoen for overophedning og stempelskader
 • Modvirker tændingsbanken og glødetænding
 • Optimerer motorydelsen
 • Forbedrer accelerationen

 
 

Beskrivelse
FSC giver en forbedret forstøvning af brændstoffet og dermed en mere effektiv og renere forbrænding, hvilket reducerer koks- og kulaflejringer.
Et renere brændstofsystem og en renere motor betyder bedre ydelse, roligere motorgang og forbedret brændstoføkonomi.
 
Merudgiften pr. liter brændstof til FSC udgør kun ca. 50 % af merprisen, som brændstofselskaberne forlanger for de forbedrede produkter. Derudover er indholdet af renseadditiver, målt i PPM (parts per million), ca. 3 – 4 gange højere ved brugen af FSC, hvilket i høj grad har betydning for biler, hvor tilsodningen er massiv.
Dosering og Brugsanvisning

 1. FSC hældes i bilens brændstoftank før tankning.
 2. Én flaske FSC á 400 ml rækker til 400 liter brændstof.
 3. Smart dosering ved 1 målestreg (25 ml.) anvendes pr. 25 liter brændstof og tilsættes før påfyldning af brændstof. (Overdosering skader ikke.)
 4. Forenelig med alle typer af benzinmotorer.
Anbefaling
 • Gentag behandlingen ved hver tankning
 • FSC er velegnet til brug i både blyholdig og blyfri benzin