Diesel Boost - Rens til dieselmotorDiesel Boost

Diesel Boost er et rense- og plejeadditiv til alle dieselbiler, udviklet specielt til at forbedre virkningsgraden af alle typer dieselbrændstof.

Egenskaber

 • Øger cetantallet
 • Renser og smører pumpe, dyser, ventiler og forbrændingskamre
 • Forbygger aflejringer af koks på korte ture
 • Optimerer forbrændingen og reducerer dieselforbruget
 • Sikrer optimal smøring og forbedre motorens ydeevne
 • Reducerer sort røg og forurening i udstødningen
 • Udskiller vand i brændstoffet, så rust og korrosion undgås i pumpe og dyser
 • Indsprøjtningssystemet holdes rent
 • Sikrer roligere og mere støjsvag motorgang
 • Velegnet til alle typer partikelfiltre

 
 

Beskrivelse

DB renser og optimerer regenereringen af partikelfilteret og derved undgås driftstop og tilstopning.
Gennem de tilsatte smøre- og renseadditiver øges samtidig brændstoffets cetantal. Der opnås samtidig finere forstøvning og maximal smøreevne som betyder bedre ydelse, roligere motorgang og forbedret brændstoføkonomi.
 
Ved at tilsætte DB til brændstoffet, mindskes udviklingen af sort røg fra motorens forbrænding.
Endvidere modvirker DB at vand emulgeres i tankens brændstof, hvorved pumpe og dyser sikres mod rustangreb og korrosion
Dosering og Brugsanvisning

 1. DB tilsættes i dieselolien ved tankning.
 2. Én flaske DB á 400 ml rækker til 100 liter brændstof.
 3. Smart dosering ved 1 målestreg (25 ml.) anvendes pr. 6,25 liter brændstof (Overdosering skader ikke)
 4. DB blander sig omgående med brændstoffet i tanken, hvorefter den rensende proces starter. Den fulde virkning af rensningen er opnået allerede efter få timers drift.
 5. Forenelig med alle typer af dieselmotorer og indsprøjtningssystemer
Anbefaling
 • For at opnå det bedste resultat gentages behandlingen ved hver tankning
 • Ved regelmæssig anvendelse opnås optimal smøring og forbrænding, renere og mere effektivt partikelfilter, reduceret dieselforbrug og nedsat miljøforurening